Nákup na splátky

Ponúkame Vám nákup tovaru na splátky cez spoločnosť Quatro.sk

Nákup na splátky cez e-shop

Po vložení tovaru do nákupného košíka si v spôsobe platby zvolíte nákup na splátky cez Quatro. Odošlete objednávku, následne sa otvorí stránka, tu je nutné kliknúť na tlačidlo UHRADIŤ - to vás presmeruje do systému Quatro.

Vyplníte Žiadosť o nákup tovaru na splátky, priamo k žiadosti priložíte požadované doklady a jednoducho odošlete.

Schválenie žiadosti prebieha rýchlo a online. O jeho výsledku budete informovaný prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Po schválení prebehne podpis vašej Zmluvy online v Klientskej zóne.

Tovar vám bude doručený podľa doby dodania, na adresu, ktorú ste uviedli v objednávke.

Aké doklady sú potrebné pre vybavenie nákupu na splátky:


Nákup na splátky je možné využiť pri celkovej maloobchodnej cene tovaru od 100 € do
7 000 €. Pri nákupe do 5 000 € budete potrebovať nižšie uvedené doklady:

Zamestnaný občan

Občiansky preukaz, prípadnedruhý doklad totožnosti(vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) adoklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu(kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie zamestnávateľa o príjme na našom tlačive - tlačivo nájdete tu).

Živnostník
Občiansky preukaz, prípadne druhýdoklad totožnosti(vodičský preukaz alebo cestovný pas) adoklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu(potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO alebo potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné)

Starobný alebo výsluhový dôchodca
Občiansky preukaz, prípadne druhýdoklad totožnosti(vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) adoklad potvrdzujúci výšku vášho príjmu(rozhodnutie/ výmer o priznaní/ zvýšení/ znížení dôchodku alebo kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ alebo potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku.

* Pri posudzovaní klienta má Spoločnosť právo vyžiadať si aj ďalšie doklady. Pri nákupe nad 5 000 € je každý klient posudzovaný individuálne.